کاربرد پرینت سه بعدی در پزشکی

  • Tag : کاربرد پرینت سه بعدی در پزشکی

کاربرد پرینتر سه بعدی در پزشکی

4 روشی که با استفاده از پرینتر سه بعدی زمینه پزشکی را تغییر می دهد: هر ساله پرینتر سه بعدی پیشنهادهای بیشتری در حوزه سلامت ارائه می دهد. و در حالی که هدف نهایی، پرینت سه بعدی تمام اجزای پیچیده برای پیوند ها هست، پرینتر سه بعدی به صرفه جویی و بهبود زندگی به طرق